اخبار صنعتی

چرا ما استفاده از واشر لنت تخت را انتخاب می کنیم؟

2022-05-18
نقش پد صافواشر:

1. سطح تماس بین پیچ و دستگاه را افزایش دهید.

2. هنگامی که واشر فنر در حال تخلیه پیچ هستند، آسیب به سطح دستگاه را از بین ببرید. هنگام استفاده، تختواشردر کنار سطح دستگاه قرار دارند و واشرهای فنری بین واشرهای تخت و مهره ها قرار دارند. از واشرهای تخت برای افزایش سطح یاتاقان پیچ ها استفاده می شود. به منظور جلوگیری از شل شدن پیچ ها، واشرهای فنری مقدار مشخصی حفاظت بافر را تحت فشار ایجاد می کنند. اگرچه پد صافواشرمی تواند به عنوان پد قربانی استفاده شود.

3. اما اغلب به عنوان یک پد مکمل یا یک پد فشار مسطح استفاده می شود.
مزایای پد تختواشر:

1. با افزایش سطح تماس، می توان قطعات را از آسیب محافظت کرد.

2. با افزایش سطح تماس و کاهش فشار بین مهره ها و تجهیزات، نقش محافظتی ایفا می کند.

کمبود پد صافواشر:

1. واشرهای تخت نمی توانند نقش ضد لرزه ای ایفا کنند.

2. واشر تخت نیز اثر ضد شل شدن ندارد.

 Stainless Steel GasketWe use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept